ÄNDAMÅL

Den årliga räntan skall i samråd med distriktssköterskan därstädes tilldelas någon behövande sjuk, företrädesvis synskadade, reumatiker o. dyl. som inte vårdas å sjuk- eller ålderdomshem, eller givas som personliga gåvor åt de döva pensionärerna å Berghem i juletid.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna Nilssons hjälpfond
Organisationsnummer:802479-1710
Adress:
  • Hovmantorps församling
  • Andrégatan 6
  • 365 32 Lessebo
Telefonnummer:0478-344 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS