ÄNDAMÅL

Avkastningen från fonden skall tillfalla Tumba församling, att användas i församlingens diakonala arbete och därmed fylla det stora behovet av besök, gemenskap och uppmuntran hos sjuka och ensamma församlingsmedlemmar. Därvid skall Tumba församling äga bedöma vilka ändamål som är mest angelägna. Jag vill, såsom behjärtansvärda ändamål nämna, till exempel, införskaffande av blommor och bäcker till behövande, ge församlingsmedlemmar möjlighet till rekreationsvistelse på annan ort, ge ekonomiska bidrag till behövande på grund av sjukdom, och liknande. Vidare önskar jag, att avkastningen från fonden skall bidraga till förverkligandet av planerna att bilda en besöksgrupp, som kan utvidga och fördjupa verksamheten bland de äldre, samt bildande av en samtalsgrupp med sörjande, i församlingens regi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna Maria och Ivar Svans Fond
Organisationsnummer:812800-8227
Adress:
  • Botkyrka Församling
  • Box 240
  • 147 01 TUMBA
Telefonnummer:08-506 875 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS