ÄNDAMÅL

I första hand skall den disponibla avkastningen skall i poster om minst femhundra kronor utdelas till ålderstigna vårdbehövande fattiga personer, vilka sett bättre dagar men drabbats av ekonomisk olycka, den må vara självförvållad eller icke, med företrädesrätt för sådana personer, vilka av stolthet, blyghet eller dylika skäl hålla sig undan vid de utbetalningar till understöd, som från andra håll ifrågakomma. Beloppen avse att möjliggöra vård av mottagarna. Skulle på grund av förändringar i den kyrkliga indelningen i Stockholm i ovan nämnda församlingar kunna uppgå i andra församlingar eller eljest ändra i sin territoriella utsträckning skall utdelning endast ske till sådana personer som bor inom respektive församlingars nuvarande områden. I andra hand skall denna avkastning utdelas till äldre eller behövande personer inom Stockholms kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna Lundins fond
Organisationsnummer:802405-9928
Adress:
  • Hedvig Eleonora Församling
  • Box 5105
  • 102 43 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6630430
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS