ÄNDAMÅL

Utav återstående avkastning skall varje år en fjärdedel tilläggas fondens kapitalbehållning., varefter resterande tre fjärdedelar uppsamlas å bankräkning intill dess beloppet uppgår till Tvåtusen /2.000/ kronor. När så skett skall Notariatavdelsningen utbetala Ettusen /1.00/ kronor till vardera av Publicistklubben och Svenska Teaterförbundet att av dessa enligt nedan närmare angivna föreskrifter utdelas såsom ett stipendium benämnt ”Otto och Anna Elg-Lundbergs stipendium”. Publicistklubbens styrelse skall till innehavare av detta resestipendium, avsett för teaterstudier i utlandet, utse en eller flera journalister, som särskilt intressera sig för dramatisk och lyrisk konst och ha till uppgift att i pressen skriva recensioner över dramatiska och lyriska teaterföreställningar. Det åligger resestipendiat att senast en månad efter hemkomsten från studieresan till Publicistklubbens styrelse inkomma med berättelse över intryck och erfarenheter under studieresan. Det till Svenska Teaterförbundet överlämnade beloppet skall efter styrelsens prövning såsom stipendier tilldelas svenskfödda manliga eller kvinnliga sceniska, dramatiska eller lyriska artister, som i in- eller utlandet önska bedriva studier för utbildning till eller vidare förkovran uti scenisk konst.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna Lundbergs och Otto Elg-Lundbergs Stipendiefond
Organisationsnummer:802005-4626
Adress:
  • SEB Wealth Management Institutioner & Stiftelser ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS