ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till syfte att värna och utveckla ledarskapet för mänskliga rättigheter globalt och lokalt och därigenom verka för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, främjas och stärks. All verksamhet ska genomsyras av synen på de mänskliga rättigheterna som universella, odelbara och samverkande i sin natur. Stiftelsen ska i första hand tillgodose sitt syfte genom utbildning och gränsöverskridande dialog.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna Lindh-Akademin
Organisationsnummer:802478-1661
Adress:
  • Malmö universitet/KS
  • 205 06 Malmö
Telefonnummer:0705-69 39 99
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS