ÄNDAMÅL

En halv procent av årliga räntan skall läggas till kapitalet och av återstående räntan skall varje år etthundra (100) kronor lämnas till Skurups pensionärsförening för ordnande av en årlig minnesfest på min födelsedag den 10 juli. Återstoden av räntan fördelas årligen av den förvaltande myndigheten vid jultid till nyttiga och välgörande ändamål inom köpingen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna Hanssons donationsfond
Organisationsnummer:802481-4280
Adress:
  • Skurups Kommun
  • Stora Torggatan 4
  • 274 80 Skurup
Telefonnummer:0411-536000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:41 585 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS