ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen användes av kommunen för bidrag till De Handikappades Riksförbunds Sundsvall -Timråavdelning för drift och underhåll av Hemgården i Stöde. Avkastnngen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna Braathens fond
Organisationsnummer:802423-9389
Adress:
  • Sundsvalls Kommun
  • Kommunstyrelsen
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-191000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:269 634 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS