ÄNDAMÅL

Sedan en tiondel av den årliga avkastningen tillagts kapitalet, skall återstoden av avkastningen användas till rörelseskadade barns nytta och förströelse.Kammarkollegiet har i beslut den 11 september 2007 beviljat att stiftelsen får förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anna Berta och J Gunnar Lindgrens fond
Organisationsnummer:855100-3588
Adress:
  • Stadsledningskontoret
  • Juridiska Avdelningen
  • 404 82 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-3680000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:288 597 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS