ÄNDAMÅL

Fondens ändamål skall vara att främja utbildning av sådana ungdomar från Kungsbacka kommun, företrädesvis från Kungbacka församling, som genomgår gymnasieskola eller inskrivits vid universitet, högskola eller motsvarande läroanstalter för högre utbildning och som bedömes ha särskilt behov av ekonomiskt stöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ann-Sophie och F.C. Hallgrens och Britten och Gunnar Gagnells Fond
Organisationsnummer:849400-4776
Adress:
  • Kungsbacka Kommun
  • Kommunledningskontoret. ekonomi
  • 434 81 Kungsbacka
Telefonnummer:0300-834000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 161 549 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS