ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall årligen 10 % läggas till kapitalet varefter återstoden skall användas till Göteborgs Universitets vetenskapliga uppgifter. Enligt önskemål från donator till upprättande av en professur i etnografi och om därutöver finns tillgängliga medel till docentstipendier. (Se ”Dan Bromströms donation vid Göteborgs 300-års jubileum”.)

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ann-Ida Broströms donation till komplettering av Dan Broströms jubileumsdonation
Organisationsnummer:857501-1385
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 497 976 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS