ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall ett eller flera stipendier å 2.600 kr utdelas till lovande elever vid Lunds Universitet eller andra högskolor eller folkskoleseminarier inom Skåne, varvid medlemmar av testators släkt skalläga företräde. Stipendiebeloppet skall årligen kunna uppräknas med hänsyn till förändringar i basbeloppet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ann Elisabeth Albertsdotters, född Hansson, fond
Organisationsnummer:802478-7494
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS