ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja och uppmuntra unga, manliga eller kvinnliga, dragspelare som vill bedriva musikstudier i Sverige eller utomlands, eller genomföra studieresor i Sverige eller till utlandet, i syfte att utveckla sin egen musikaliska originalitet inom genren dragspelsmusik, och visa samt främja vetenskaplig forskning inom detta musikområde.Stiftelse skall tillgodose sitt utbildningsändamål genom att utge en eller flera stipendium till unga musikstuderande på dragspel, samt tillgodose sitt vetenskapliga forskningsändamål genom at utge stipendium och bevilja anslag.Stipendiat ska vara högst 25 år och vara svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige.Stiftelsen får även på annat sätt främja stiftelsens ändamål, t ex genom att anordna konserter och liknande evenemang eller på annat sätt aktivt bedriva insamlingsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Andrew Walters Minnesfond
Organisationsnummer:802424-8471
Adress:
  • Box 10216
  • 100 55 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:423 713 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS