ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bereda hem och vård åt mindre bemedlade samhällsmedlemmar i Uppsala, vilka i följd av kronisk sjukdom eller invaliditet (lyte, ålderdomssvaghet o.d.) äro oförmögna att reda sig själva och förty behöva särskild vård. I beslut den 19 april 2010 har Kammarkollegiet medgivit ändring på så sätt att lydelsen ”mindre bemedlade” ändras till ”äldre”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Andreas Ands Minne
Organisationsnummer:817600-0217
Adress:
  • Sturegatan 22
  • 752 23 UPPSALA
Telefonnummer:018-535573
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS