ÄNDAMÅL

Att delfinansiera utbildningsinsatser för ungdomar i ett kristet ungdomsarbete, knutet till Svenska kyrkan i Lane Ryr. Ungdomarnas aktiva deltagande i verksamheten skall eftersträvas. Maximalt utdelas föregående års avkastning till detta ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anders Wassenius Minnesfond
Organisationsnummer:802478-8740
Adress:
  • Lane-Ryrs Holmen 305
  • 451 93 Uddevalla
Telefonnummer:0522-660302
E-post:Ola.Wassenius@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:136 335 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS