ÄNDAMÅL

1) Avkastningen av fonden skall användas för bestridande av utgifter vid geologiska exkursioner i vetenskapligt syfte, företrädesvis för tillgodoseende av undervisning. 3) Bidrag till utgifter vid exkursioner- i första hand förtäckande av reseutgifter- för i exkursionerna deltagande såväl stud som lärare och biträdande lärare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anders Wahlboms donationsfond till geologiska inst
Organisationsnummer:802479-8749
Adress:
  • Lunds universitet
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS