ÄNDAMÅL

Stipendiet utdelas till en av skolans elever med företrädesrätt för sådan från Morastrands köping eller Mora socken, varvid i första rummet manlig elev skall ifrågakomma. Stipendiet, som får innehavas endast en gång, skall utdelas till sådan elev, som ådagalagt ett mycket gott uppförande och fastän ej rikt begåvad, genom flit och ihärdighet inhämtat goda kunskaper i förhållande till sin ålder och begåvning. Stipendiet kan ej sådan elev ifrågakomma, vilken själv kan bekosta sin skolgång eller vilkens föräldrar äro i den ekonomiska ställning att de utan kännbar ekonomisk uppoffring kunna bära kostnaderna för sina barns skolgång.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anders och Elin Johnssons stipendiefond
Organisationsnummer:802480-6005
Adress:
  • Mora kommun
  • 792 80 MORA
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:193 208 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS