ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att av den årliga avkastningen skall stipendier betalas ut till sådana mindre bemedlade barn från Stensele och Tärna församlingar, vilka efter genomgången obligatorisk skola önska erhålla ytterligare utbildning vid skola med kristen inriktning, dels ock för främjande av sådan kristlig barn- och ungdomsverksamhet, som bedrives inom de båda församlingarna; och skall vid avkastningens fördelning hänsyn i enlighet med testamentets bestämmelser tagas till samiska barn ochsamisk ungdom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anders Nilssons och hans hustru Sofia Persdotters donationsfond
Organisationsnummer:802425-9775
Adress:
  • SEB Private Banking
  • Stiftelser K G5
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:712 834 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS