ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att fondens avkastning, d v s högst 90 % av årligen upplupen ränta, skall användas för att stimulera till insatser och speciellt utveckling av tekniska hjälpmedel. Årligen skall en gästföreläsning hållas i Anders Nilssons namn över utvalt tema.Det åligger Styrelsen för Centrum för Rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska och Naturvetenskapliga Högskola att utse föreläsare och tema.Fondens avkastning skall kunna användas för andra ändamål i fondens anda. Dessa skall i så fall bestämmas av samma styrelse och de kan ersätta den årliga föreläsningen. Denna skall dock komma i första hand. Belöningar för särskilda insatser inom fältet, särskilt av forskarstuderande, skall kunna utgå i form av stipendium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anders Nilssons fond
Organisationsnummer:802479-4045
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS