ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen på samfondens tillgångar skall sedan skäliga förvaltningskostnader fråndragits, minst tio procent läggas till kapitalet. Den därefter disponibla avkastningen skall användas till förmån för eleverna vid gymnasieskolan Ljungstedtska skolan i Linköping företrädesvis som: 1) belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, berömvärd flit eller god kamratanda,2) belöning till elev som i övrigt visat förtjänstfulla insatser inom något yrkesområde,3) belöning till elev, för insatser inom elevernas föreningsverksamhet,4) stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,5) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamå eller6) förvärv av materiel eller andra saker för elevernas trevnad eller föreningsverksamhet bland dessa.I intet fall får emellertid avkastningen användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tas till de ursprungliga föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som får anses lämpligt.Avkastning, som inte utdelas, skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anders Ljungstedts gymnasiums samfond
Organisationsnummer:822000-1344
Adress:
  • Anders Ljungstedts Gymnasium
  • 581 81 Linköping
Telefonnummer:013-20 76 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 260 166 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS