ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan en tiondel av avkastningen avsatts till kapitalet resterande medel användas att i någon mån stödja och uppmuntra kulturella och idrottsliga strävanden bland de anställda.Särskilt bör ifrågakomma1. Personer som på berömvärt och föredömligt sätt verkat som ledare i företagets eller sin hembygds förenings- eller ungdomsarbete vad gäller ideell, kulturell, religiös eller idrottslig verksamhet.2. Olika studiekurser för personalen där något uppmuntringspris kan stimulera deltagandet och eljest anses verka befrämjande för det frivilliga studiearbetet. Särskilt bör i detta sammanhang tänkas på den kvinnliga personalen.3. Årets bästa idrottsman inom företaget.Kommentar till § 3.Kulturfonden avser lämna företräde för sådan föreslagen som lagt ner oavlönat, ideellt arbete med och för ungdomar i sin hembygd framför sådan som arbetat med ”prestationsidrott”. Politiskt och/eller fackligt arbete räknas inte som merit.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anders Ljungdahls Kulturfond
Adress:
  • Box 283
  • 382 28 Nybro
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 750 979 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS