ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas för stöd till sjuka och handikappade barn och ungdomar inom Rättviks kommuns omåde enligt Kungl Majt:ts beslut 1962-03-16. Härav framgår att Rättviks och Boda kommuner fr o m 1963-01-01 bildade en kommun.Vid utdelning från samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anders Lidéns och Ing-Britt Svedlunds minnesfond
Organisationsnummer:883201-6813
Adress:
  • Rättviks kommun
  • 795 80 RÄTTVIK
Telefonnummer:0248-700 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 244 013 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS