ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ränteavkastningen skall utdelas av Malmöhus Läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott såsom stipendier till väl meriterade personer, sysselsatta i jordbruket inom Malmöhus län, för företagande av resor till utlandet för studier inom jordbruket eller dess ekonomiska organisationer. I första hand skall stipendiet lämnas till person, som har för avsikt att studera hästavel.Den disponibla ränteavkastningen kan helt eller delvis överföras till ett kommande år.Stipendiet skall före studieresan ha ingivit fullständig resplan med uppgift om studieändamål, studieplatser samt de personer, hos vilka studierna komma att bedrivas, av sådan beskaffenhet, att den kan godkännas av Förvaltningsutskottet.För den händelse att fonden icke skulle kunna utnyttjas av Malmöhus Läns Hushållningssällskap eller eljest ej bliva använd efter ovan angivna bestämmelser, skall densamma jämte avkastning överlämnas till Malmöhus Läns Sjukvårdsinrättningar i Lund, där avkastningen efter samma bestämmelser som ovan skall utdelas till blivande läkare för studier i utlandet. I första hand skall stipendiet utdelas till person, som har för avsikt att studera cancer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anders Ericssons minnesfond
Organisationsnummer:802479-1009
Adress:
  • Hushållningssällskapet Skåne
  • Box 9084
  • 291 09 Kristianstad
Telefonnummer:010-4762000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS