ÄNDAMÅL

I enlighet med den anda som fanns i donationsbrevet har Stiftelsen Anders Andréns Sjukhjälpsfond som uppgift att lämna ekonomisk hjälp vid sjukdom till nuvarande och tidigare tjänstemän vid Skandinaviska Enskilda Bankens (SEB:s) Västra Region innefattande de tidigare länen Göteborgs- och Bohuslän, Älvsborgs-, Skaraborgs-, Hallands- samt Värmlands Län. Ekonomisk hjälp innefattar både inkomstbortfall samt kostnader för sjukvård och rehabilitering samt tandvård enligt den praxis som utvecklats genom åren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anders Andréns Sjukhjälpsfond
Organisationsnummer:857200-0423
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:904 148 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS