ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall hälften gå till underhåll och förskönande av kyrkan och den gamla kyrkoruinen i Älmeboda. Den andra hälften skall användas till församlingsvårdande verksamhet, främst till ungdomens andliga och religiösa fostran inomÄlmeboda församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Amiralitetspastorn Carl Ossian Elmgårds och fru Svea Eleonora Elmgårds fond
Organisationsnummer:829502-6937
Adress:
  • Älmeboda församling, Sockenstugan, Tore Carlzon
  • Gamlavägen 9
  • 362 98 Älmeboda
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS