ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga ränteavkastningen skall användas dels till bidrag till beredande av sanatorie- eller annan vård åt mindre bemedlade inom Malmö Caroli församling (S:t Petri) mantalsskrivna tuberkulossjuka, dels ock till hjälp åt ävenledes mindre bemedlade inom samma församling mantalsskrivna konvalescenter efter svårare sjukdomar. Skulle avkastningen för något år icke i sin helhet behöva tagas i anspråk för sagda ändamål, skall det belopp, som ej sålunda disponeras i stället tillfalla hednamissionen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Amelie Christine Swenssons, född Möllerström, och f. bankkassör C. H. Swenssons fond för vård åt i Malmö Caroli församling (S:t Petri) mantalsskrivna tuberkulossjuka och konvalescenter efter svårare sjukdomar
Organisationsnummer:846004-6280
Adress:
  • Malmö Pastorat
  • Box 346
  • 201 23 Malmö
Telefonnummer:040-27 90 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS