ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga ränteavkastningen skall användas dels till bidrag till beredande av sanatorie- eller annan vård åt mindre bemedlade inom Malmö Caroli församling (Kirseberg) mantalsskrivna tuberkulossjuka, dels ock till hjälp åtävenledes mindre bemedlade inom samma församling mantalsskrivna konvalescenter efter svårare sjukdomar. Skulle avkastningen för något år icke i sin helhet behöva tagas i anspråk för sagda ändamål, skall det belopp, som ej sålunda disponeras i stället tillfalla hednamissionen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Amelie Christine Swenssons, född Möllerström, och f. bankkassör C. H. Swenssons fond för vård åt i Malmö Caroli församling (Kirseberg) mantalsskrivna tuberkulossjuka och konvalescenter efter svårare sjukdomar
Organisationsnummer:846004-6173
Adress:
  • Malmö Pastorat
  • Box 346
  • 201 23 Malmö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS