ÄNDAMÅL

Underhållning och trevnad för pensionärerna inom den slutna åldringsvården.Minst 10 % skall varje år läggas till kapitalet.Avkastningen år inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alnösundets Ångbåts AB fond
Adress:
  • Sundsvalls kommun, Servicecenter ekonomi
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-19 10 00
E-post:sscredovisning@sundsvall.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:31 844 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS