ÄNDAMÅL

Fonden skall användas till förmån för behövande, inom Stockholms poliskår, vari inbegripes såväl den uniformerade som civila polisstyrkan, samt andra personer, som hava sitt arbete och sin utkomst direkt av polisväsendet. Bidrag skola utgå dels som lån utan ränta eller lån med ränta som högst motsvarar riksdagens diskonto plus två procent, dels som hjälp utan återbetalningsskyldighet, dels som pension, dels som belöning åt polisman för hjältemodig handling i eller utom tjänsten och dels som hjälp åt polisman, vilken skadats under utövande av tjänsten. Utan inskränkning i bidragsgivningen för ovanstående ändamål må bidrag från fonden kunna lämnas dels till polismästaren i Stockholm för att mot redovisning till stiftelsenanvändas för bestridande av utgifter för åtgärder inom Stockholms polisdistrikt, avsedda att främja ett förtroendefullt förhållande mellan polisen och allmänheten, dels för åtgärder, ägnade att öka trivseln för befattningshavarna inom distriktet.

Ansökan kan endast göras av nuvarande eller tidigare anställda vid Polisen i Stockholm..

Ansökan görs via…

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Allmänhetens Hjälpfond
Organisationsnummer:802000-1197
Adress:
  • Polismynd i Stockholms län Länspolismästarens kansli
  • 106 75 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4010000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS