ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Disponibel avkastning skall användas till stöd åt behövande inom kommunen. Avkastningen får dock icke användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående fonderna. Vad som i Johanna Bengtssons Donationsfond, Kopparslagare August Olssons Donationsfond, Alfred och Maria Svenssons Fond, J Ållstrands Donationsfond föreskrives i vad avser gravskötsel skall fortfarande gälla.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alingsås kommuns samfond för sociala insatser
Organisationsnummer:864001-0875
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänst
  • 404 80 Göteborg
Telefonnummer:031-7390188
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:547 049 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS