ÄNDAMÅL

Hela avkastningen av fonden skall läggas till kapitalet till dess fonden uppgår till minst 300.000 kronor, därefter skall årligen en tiondel av fondens avkastning läggas till kapitalet. Fondens kapital och den del av avkastningen, som enligt ovan lagts till kapitalet får ej tagas i anspråk. Sedan fonden uppnått nämnd storlek, skall avkastningen efter det att en tiondel lagts till kapitalet användas till allmännyttiga och välgörande ändamål i Skara, varvid särskilt bör ifrågakomma åtgärder till stadens förskönande, till vilka ändamåls bestridande regelmässigt skattemedel ej utgår. För att fonden skall bliva till verklig nytta får flera års avkastning sammanföras för att tillgodose ett ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alida och Otto Wilsons minnesfond
Organisationsnummer:868400-5633
Adress:
  • Skara kommun
  • 532 88 Skara
Telefonnummer:0511-32000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:593 401 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS