ÄNDAMÅL

Årliga ränteavkastningen, undantagande en tjugondel, som lägges till kapitalet, skall utdelas som stipendium till obemedlad, studiebegåvad och välartad lärjunge, som från småskolans första klass fullständigt genomgått Huskvarnas skolas olika avdelningar och erhållit avgångsbetyg från högsta klassen – nu kommunala mellanskolans IV – samt fortsätter sina studier vid högre läroanstalt. Stipendiemedlem må icke uppbäras, förrän studierna i den högre läroanstalten pågått minst tre månader. Stipendiet må kunna utgå till en och samma lärjunge i högst tre år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alfred och Anna Dalins stipendiefond
Organisationsnummer:802479-3658
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:48 586 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS