ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att kring Alfred Nobels Björkborn skapa ett centrum för Nobelminnen och där anordna vetenskapliga, tekniska och kulturella aktiviteter. Stiftelsen har därvid att förvalta det av stiftarna tillskjutna kapitalet ävensom andra tillgångar, som må tillföras stiftelsen från stiftarna eller andra tillskyndare, antingen med äganderätt eller – i form av depositioner – med nyttjanderätt samt driva annan därmed sammanhängande verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alfred Nobels Björkborn
Organisationsnummer:876400-3292
Adress:
  • Björkbornsvägen 10
  • 691 33 KARLSKOGA
Telefonnummer:0586-245 245
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 546 613 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS