ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att hälften av avkastningen tillfaller Rebbelberga församling i syfte att denna anordnar en årlig kyrkokonsert ca 31 maj för att hedra syskonen Andersson och hålla deras sista vilja i åminnelse.En fjärdedel till Rebbelberga kyrkas inre utsmyckning ochförsköning.En fjärdedel till vidmakthållande av byggnader, trädgård och tomt på viss fastighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alfred Anderssons familjefond
Organisationsnummer:839401-1251
Adress:
  • Ängelholms församling
  • Box 1079
  • 262 21 ÄNGELHOLM
Telefonnummer:0431-437 500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS