ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av denna fond skall fördelas så, att två tredjedelar därav utdelas till behövande, som på grund av sjukdom eller andra, ej självförvållade omständigheter, råkat i ekonomiska svårigheter, till handicapade eller på annat sätt hjälpbehövande barn, särskilt sådana, som saknar föräldrar. En tredjedel av avkastningen skall tilldelas den kyrkliga verksamheten bland barn och ungdom inom församlingen. Om sådan verksamhet ej skulle förekomma, skall hela den årliga avkastningen utdelas till förstnämnda ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond
Organisationsnummer:864501-4658
Adress:
  • Kinnarumma pastorat
  • Varbergsvägen 87
  • 515 34 Viskafors
Telefonnummer:033-207580
E-post:kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS