ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i egen regi, eller genom ett av stiftelseen kontrollerat dotterföretag, driva ett kulturhus för barn inom Göteborgs kommen, med eventuella filialer/utelekplatser inom kommunen, med scenografier och tematiskt utgångspunkt i böcker om Alfons Åberg och därigenom hävda Alfons-figurens som förebild för glädje, humanism, påhittighet och vetgirighet. Stiftelsen skall vidare verka för barns utveckling genom lek, lärdom och kulturupplevelser i vid bemärkelse, främja barns rättigheter, utdela kulturpris och andra utmärkelser med anknytning till barn och barns utveckling, samt idka därmed förenlig verksamhet. Finansiering av verksamheten skall kunna ske genom såväl egengenererade intäkter som genom sponsorintäkter, lån och driftsbidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg
Organisationsnummer:802477-3759
Adress:
  • Slussgatan 1
  • 411 06 Göteborg
Telefonnummer:031-154280
E-post:info@alfonskulturhus.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 954 164 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS