ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning till utövare av dragspelsmusik och gitarrmusik.Stipendie skall ges vartannat år till en eller flera begåvade utövare av dragspelsmusik och vartannat år till en eller flera begåvade utövare av gitarrmusik. Såvitt gäller gitarrmusik skall i första hand de som utnyttjar elektriska instrument komma i fråga för stipendium.Stipendium skall användas till utbildning som må äga rum så väl i Sverige som utomlands.Ett eller flera stipendier må delas ut varje år. För att ifrågakomma som stipendiat skall vederbörande vara svensk medborgare som är bosatt här och ej ha fyllt 35 år.Av avkastningen skall årligen 5 procent samt kompensation för verksamhetsårets inflation läggas till fondens kapital, varefter återstoden sedan avdrag skett för förvaltnings- och jurykostnader skall användas för ovanstående ändamål.Stipendiat utses av stiftelsens styrelse i samråd med Anna Lenah Hagström och Kärstin Hagström Heikkinen, på sätt styrelsen bestämmer.Stipendieutdelning skall ske årligen den sista måndagen i november månad vid en ceremoni, om vars närmare utformning stiftelsens styrelse äger förordna efter hörande av representant för familjen Hagström. Med familjen Hagström avses avkomlingar till direktör Albin Hagström.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Albin Hagström Minnesfond i Kungl. Musikaliska Akademien. Anna Lenah Hagströms och Kärstin Hagström-Heikkinens stipendiefond till minne av deras far, direktör Albin Hagström, Älvdalen, Dala
Organisationsnummer:802409-6458
Adress:
  • Kungl. Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 11148 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4071800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS