ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan minst en tiondel av fondens årliga avkastning lagts till kapitalet, skall den därefter tillgängliga avkastningen användas till bistånd åt mindre bemedlade, varvid gamla behövande styrmans- och sjömansänkor eller sjömän i Helsingborg äger företräde. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till mottagarens ekonomiska omständigheter, fondens årligen tillgängliga avkastning och andra kända hjälpbehov samt skall syfta till att utgöra verklig hjälp. Vidare skall gälla attavkastningen ej får användas till behov, som enligt lag eller annan författning skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Albertina och Siri Öfverbergs Välgörenhetsfond
Organisationsnummer:843001-4897
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS