ÄNDAMÅL

Efter att en tiondel av avkastningen lagts till fonden gäller följande. Sedan fonden uppnått ovfanstående belopp, 60 000 kronor, äga Stadsfullmäktige hvart femte (5) år därefter att till Vesterviks stad och samhälle verkligen nyttiga och gagneliga ändamål, dock ej sådana som afse skattelindring, använda de under sistförflutna fem (5) åren å fonden upplupna räntor, men icke något af densamma hvilken ej någonsin efter det att den blifvit fullboldad får understiga sextio tusen (60 000) kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Albert Tengers Västerviksfond
Organisationsnummer:802480-9694
Adress:
  • Västerviks kommun
  • 593 80 Västervik
Telefonnummer:0490-254000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:103 634 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS