ÄNDAMÅL

Ur fonden skall lämnas bidrag till i Hallands län bosatta handikappade personer för att täcka angelägna behov, som ej kan tillgodoses på annat sätt, t ex kostnader för medhjälpare vid rekreationsresor och kurser och för särskilt betungande egenavgifter. Av fondens årliga avkastning skall 20 % läggas till kapitalet. Återstående del av kapitalavkastningen skall utdelas årligen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Albert och Alma Johanssons donationsfond
Organisationsnummer:802480-1022
Adress:
  • Box 517
  • 301 80 Halmstad
Telefonnummer:035-134800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS