ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att inrätta en moské i Gävle i fd. Metodistkyrkans lokaler. Verksamhet att: – Bedriva verksamhet med islamsk inriktning såsom hållande av fredagsbön och de vardagliga bönerna, anordna föreläsningar och seminarier om islam, förrätta vigslar, medling i familjetvister. – Bevara den islamska identiteten hos muslimer enligt Quran och Sunnah. – Uppmuntra och skydda de muslimska barnen och stärka deras muslimska identitet. – Motverka all slags brottslighet, rasism och skydda ungdomarna från droger och kriminalitet genom information, kunskap, studiecirklar och konferenser. – Grunda ett bibliotek. – Utbilda imamer som kan leda den religiösa verksamheten i moskén. – Bygga upp studieverksamhet och utbilda muslimska ungdomar. – Aktivera den muslimska kvinnans roll som bärare av kultur och uppfostran. Stiftelsen är politisk obunden och får ej utnyttjas för politisk propaganda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Al-Rashideen Moskén i Gästrikland
Organisationsnummer:802425-7258
Adress:
  • Södra Rådmansgatan 25
  • 802 51 GÄVLE
Telefonnummer:076-000 37 27
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 147 157 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS