ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall genom årliga stipendier, stimulera uppmuntra och premiera välförtjänta och kreativa studerande inom ämnesområdena ekonomi, aktiekunskap, handel och entreprenörskap vid den kommunala gymnasieskolan i Nässjö, Brinellgymnasiet. Stipendierna kan också vara sökbara och avse utbildning och praktik för både grupp och individ. En referensgrupp av alla karaktärsämneslärare inom ekonomi, handel och entreprenörskap samt ansvarig rektor bereder och lämnar förslag till stiftelsens styrelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Aktiestinsen Lennart Israelssons Gymnasiefond
Organisationsnummer:802425-7829
Adress:
  • KPMG
  • Stortorget 1 C
  • 571 31 Nässjö
Telefonnummer:0380-55 74 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 558 148 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS