ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall gives årligen den 1:ste December högst hälften såsom premium åt den Akademiska Föreningens ledamot, som under tiden, jämte idkande av grundliga studier i allmänhet, genom hållna föredrag inom Akademiska Föreningens Sociala Avdelning fördelaktigast utmärkt sig. Likaledes må till premiets erhållande kunna ifrågakomma en sådan Föreningens ledamot, vilken presterat särdeles goda musikaliska kompositioner, helst för sångkörer. Skulle ingen under förenämnda kategorier nöjaktigt kvalificerad premietagare förefinnas, må premiet tilldelas någon annan Föreningens ledamot, som ådagalagt synnerligt nit och välförhållande i och för verkliggörande av de syften Akademiska Föreningen vid sin stiftelse förklarat vara sina.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Akademiska Föreningens premiefond nr 1
Organisationsnummer:845003-4056
Adress:
  • Akademiska Föreningen
  • Sandgatan 2
  • 223 50 LUND
Telefonnummer:046-38 49 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS