ÄNDAMÅL

Utdrag ur donationsbrev 1666-12-19Academiæ Carolinæs befordring, uppehälle och conservation allenast nyttjas, häfdas och brukas, eftersom ock der allt derföre academiens quæstor rentorna af dessa bemälte gods, när de academien tillfallne äro och alla dervid fallande intrader skall uppbära och dem till academiens gagn och nytta, under cancellarii academiæ direction, administrera och förvalta och uti academiens ærario eller rentekammare vid behörige tider inlefverera, alldeles på sätt och vissom med de gods, intrader och rentor, hvilka andra academier uti vårt kungliga fädernesland tillslagne och donerade äro, observeras och förhållas måste.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Akademihemman
Organisationsnummer:845003-0872
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS