ÄNDAMÅL

Återstoden av avkastningen skall användas till utdelning av en medalj till personer, vilka genom synnerligen framstående och för utvecklingen främjande insatser inom Nilsson-Ehles forskningsområden- genetiken och dess praktiska tillämpning å jordbruk (med trädgårsskötsel) och skogsbruk som gjort sig därtill förtjänta.När reserverad avkastning uppgår till 10.000 kr, skall vad dom återstår sedan medaljkostnaderna blivit täckta användas till forskningsunderstöd för ämnen inom genetiken och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Akademiens Nilsson-Ehle medalj
Organisationsnummer:802409-6151
Adress:
  • Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
  • Box 6806
  • 113 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54547700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS