ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är särskilt att1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar och det dokumentationsmaterial som har anförtrotts stiftelsen,2. hålla ett urval av samlingarna och dokumentationsmaterialet tillgängligt för allmänheten,3. bedriva forskning och undervisning inom stiftelsens verksamhetsområden, 4. bedriva konserveringsverksamhet inom det samiska museiområdet,5. verka för en kanalisering av den växande fjällturismen och genom information och undervisning om fjällens natur och den samiska kulturen ge fjällturismen ett bredare innehåll, samt6. samarbeta och samråda med andra muséer, statliga och kommunala myndigheter, kulturinstituitioner, organisationer och enskilda som är verksamma inom stiftelsens verksamhetsområden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Organisationsnummer:898500-5183
Adress:
  • Box 116
  • 962 23 JOKKMOKK
Telefonnummer:0971-17070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:47 621 653 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS