ÄNDAMÅL

Genom donationen vill Ahlmarkskoncernen främja en fortsatt positiv utveckling av utbildning och forskning inom skog, trä, data och informationsteknik. Avkastningen av donationen skall därför användas för stipendier till studenter som gör examentsarbeten eller motsvarande arbeten i första hand inom dessa områden.Ändamålet ändrat genom Kammarkollegiets beslut 2014-07-15:Kammarkollegiet upphäver de föreskrifter som anger att enbart avkastningen får användas för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ahlmarkskoncernens donationsfond
Organisationsnummer:874001-4702
Adress:
  • Karlstads universitet
  • 651 88 KARLSTAD
Telefonnummer:054-700 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:31 413 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS