ÄNDAMÅL

Främja vård av behövande sjuka och svältande färgade barn. Medel skall utgå årligen i kontanter och bestå av den avkastning som kapitalet ger. Dessa medl skall tillfalla hjälporganisationen Rädda Barnen, att användas efter organisationens gottfinnande till, enligt ovan, behövande sjuka och svältande färgade barn. Stiftelsen skall svara för skötseln av stiftarens och hans hustrus grav och tillse att blommor planteras å denna samt att en ros varje år placeras därå på mors dag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Agnes och Erik Larssons Minnesfond
Organisationsnummer:802425-3992
Adress:
  • Nordea Bank AB
  • Box 8
  • 685 21 TORSBY
Telefonnummer:0560-13864
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 045 365 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS