ÄNDAMÅL

Årligen under all framtid skall halva avkastningen användas till skötsel och vård av dels min och min framlidne man Bernhard Larssons grav å Mosjö kyrkogård, dels ock min framlidne svärfader Fredrik Ohlssons i Hulinge familjegrav å samma kyrkogård; den andra hälften av avkastningen skall användas till kläder åt fattiga barn inom Mosjö socken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Agnes Larssons donation
Organisationsnummer:802480-6906
Adress:
  • Örebro pastorat
  • Storgatan 27
  • 703 63 ÖREBRO
Telefonnummer:019-15 45 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:44 728 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS