ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna understöd till behövande, ålderstigna eller sjuka och lytta personer bosatta i Göteborg. Understöd skall i första hand lämnas till ålderstigna i Göteborg bosatta i egna eller förhyrda lägenheter, som åtnjuter folkpension, men som befinner sig i sådant förmögenhetsläge att nämnda pension, eventuellt jämte tilläggspension, inte föreslår för deras uppehälle och deras förhyrande av egen bostad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Agnes Hedvalls Minne
Organisationsnummer:857200-7055
Adress:
  • Consensus Stiftelsetjänst
  • Krokslätts Parkgata 4
  • 431 68 Mölndal
Telefonnummer:031-7455026
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:26 381 432 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS