ÄNDAMÅL

Kyrkorådet befullmäktigas att till varje jul fördela räntan av det lämnade kapitalet till 4 stycken sjuka och invalideserade personer inom församlingen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Agnes & Gustaf Palmqvists minnesfond
Organisationsnummer:802480-8720
Adress:
  • Filipstads församling
  • Box 16
  • 682 21 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-187 65
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 848 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS